เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชันย์
 

“…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งกว่ากษัตริย์ เป็นผู้นำที่ยิ่งกว่าผู้นำ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะวัดด้วยมาตรฐานใดๆ ก็ตาม ยิ่งเมื่อวัดด้วยมาตรฐานทางธรรมแล้ว ก็จะยิ่งเห็นถึงความเป็น  “ธัมมิกราชาธิราช” (King of Kings)ของพระองค์อย่างชัดเจน…” นี่คือข้อความส่วนหนึ่งในงานเขียนของ ท่าน  ว.วชิรเมธี ชื่อว่า “ธัมมิกราชาธิราช”

ข้อเขียนนี้ยังได้ขยายความว่า … “การที่ทรงได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นราชาที่เหนือกว่าราชาทั้งปวง ก็เพราะพระองค์ทรงปฎิบัติอย่างมั่นคงในหลักทศพิธราชธรรม อันเป็นหลักธรรมสำหรับเป็นกรอบ และเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็น “ธรรมราชา” ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ ในการครองราชย์ ครองคน และครองใจ ไพร่ฟ้าประชาชน อย่างยาวนาน…”

Comment

Comment:

Tweet

ทรงพระเจริญครับ ^^

#1 By Boymang*~ on 2011-06-23 21:55